Carpe Diem School s needs in terms of projects

Carpe Diem School s needs in terms of projects

The following projects have been copleted:

 • Level flooring for the basketball playing area
 • Upgrading our pottery facilities
 • Upgrading of toileting facilities in the school
 • Hospital bed (Cost R17 916 = US $ 1512) for use in hostel for learners with muscular dystrophy.
 • Upgrading the swimming pool hoist
 • Upgrading of therapy rooms
 • Purchasing a new manual hoist

The following projects are still running:

 • Covering of the heated pool to enable useof  it throughout the year (Cost R700 000 = US $ 60 000).
 • Sponsoring nappies
 • Sponsoring food hampers
 • Donating / sponsoring bicycles
 • Sponsoring replacement of our tricycles
 • Installation of a lift to the first floor
 • Upgrading our Computer facilities
 • Sponsoring a learner’s school fees
 • Paying the salary of a class assistant

PLEASE CONTACT US IF YOU WOULD LIKE TO MAKE A DONATION OR SPONSOR ANY OF THESE PROJECTS.

Carpe Diem Skool behoeftes in terme van projekte

Die volgende projekte is voltooi:

 • Lê van ‘n gladde gelyk vloer vir die rolstoelbasketbal-area.
 • Opgradering van die pottebakkeryfasiliteite
 • Opgradering van Toiletgeriewe in die skool
 • Aankoop van 'n hospitaalbed vir koshuis leerders met spierdistrofie
 • Opgradering van die swembad hyser
 • Opgradering van terapie kamers
 • Aankoop van manuele hyser

Die volgende projekte is steeds in die pyplyn

 • Die toebou van die verhitte swembad, sodat dit reg deur die jaar gebruik kan word (Koste R700 000).
 • Borg van doeke
 • Borg van kospakkies
 • Borg of skenking van fietse
 • Borg van nuwe driewielfietse
 • Installasie van n hysbak na die eerstevloer van die koshuis
 • Opgradering van die rekenaarfasiliteite
 • Borg ‘n leerder se skoolfonds
 • Borg die salaris van ‘n klashulp

SKAKEL ONS GERUS AS U VAN DIE PROJEKTE WIL BORG, OF ‘N DONASIE WIL MAAK.

2017basketbalbaan